"I… I know it, but…!  I’m scared.  I’m so scared!  I don’t want to die!"

"I… I know it, but…!  I’m scared.  I’m so scared!  I don’t want to die!"

 1. xleonhearts reblogged this from imystral
 2. kidrauhloveshawty reblogged this from imystral
 3. darkpit21 reblogged this from imystral
 4. xandra-thief-of-time reblogged this from imystral
 5. millspresso reblogged this from milkyweii
 6. kittenstail reblogged this from milkyweii
 7. fad3ki1lr0y23 reblogged this from milkyweii
 8. kiki-kurusaki reblogged this from milkyweii
 9. muse0ica reblogged this from milkyweii
 10. sailorscoutdestiny reblogged this from milkyweii
 11. missmymyjanae reblogged this from milkyweii
 12. domomaster94 reblogged this from milkyweii
 13. troioitiffany reblogged this from milkyweii
 14. animestalkerit reblogged this from milkyweii
 15. zephiee reblogged this from milkyweii
 16. aerithlives reblogged this from milkyweii
 17. yume-no-yoru reblogged this from milkyweii
 18. milkyweii reblogged this from imystral
 19. kaizoku-jixyoou reblogged this from imystral
 20. sounosekaijijou reblogged this from imystral
 21. josepwho reblogged this from imystral
 22. thatsanimazing reblogged this from imystral
 23. myperfectscene reblogged this from imystral
 24. nado-the-knight-of-the-wind reblogged this from imystral